PRESENTS FROM THE PRESENT” เป็นหนังสือแนวสร้างเสริมกำลังใจ มีเรื่องราวที่หลากหลาย ประกอบด้วยคำบรรยายสั้น ๆ นำเสนอมุมมองที่ดี และการทำให้ชีวิตมีความสุข

เน้นการอยู่กับปัจจุบัน มีโอกาสรัก ให้อภัย มีความสุข สร้างสรรค์ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง และได้ลงมือทำสิ่งที่รักที่ชอบ เปรียบเสมือนของขวัญหลากหลาย สามารถสร้างให้เป็นได้จริงในปัจจุบัน ก่อนจะผ่านไปเป็นอดีต

ภาพลายเส้นละเอียด สีสันสดใส ตัวการ์ตูนสวยงามมีเอกลักษณ์ ลำดับภาพและองค์ประกอบดูสบายตา มีความทันสมัย ผู้อ่านได้ใช้จินตนาการในการตีความ

คณะกรรมการตัดสินจึงเห็นสมควรให้ PRESENTS FROM THE PRESENT” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทการ์ตูน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓