“NOW”  ผลงานของอาร์ต  จีโน การ์ตูนเรื่องนี้ใช้อากัปกิริยาของตัวละครตัวเดียวเล่าเรื่องตั้งแต่แรกจนจบ บอกเล่าความรู้สึก-นึกคิด-จิตใจ ของปุถุชนเพศหญิงคนหนึ่งที่มีความขัดแย้งระหว่างความ “อยาก” และความ “หวาด” กับบางสิ่งบางอย่าง จุดประสงค์ของผู้สร้างสรรค์การ์ตูนเรื่องนี้ต้องการให้ผู้อ่านใช้จินตนาการโดยชี้ให้เห็นเป็นนัยยะ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไร แท้จริงมันก็แค่ภาวะธรรมดาอย่างหนึ่งของโลกย์ หากใครต้องการเผชิญกับความ “เป็นไป”  ควรต้องตัดสินใจ “เดี๋ยวนี้”

นิยายภาพ (การ์ตูน) “NOW” จึงสมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2