Juice : Arrivals 3” เรื่องราวในรั้วโรงเรียน ของ “ม่อน” กับ “ทิม” ที่มีทั้งความรัก ความผูกพัน  ความขัดแย้ง และประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเสมอมา  ถึงแม้ว่าระยะหนึ่งจะมีเหตุทำให้ทั้งสองคนต้องห่างเหินกันไปบ้าง แต่เมื่ออีกฝ่ายประสบปัญหาก็กลับมาช่วยเหลือกัน  เนื้อเรื่องสะท้อนในชีวิตของวัยรุ่นยุคปัจจุบันที่มีปัญหาในเรื่องเพื่อน และความรัก ได้เป็นอย่างดี

หนังสือ Juice : Arrivals 3” มีลายเส้นทันสมัยและการให้สีสวยงาม มีมิติ แสดงบรรยากาศของฉาก สถานที่ และเอกลักษณ์ตัวละครได้ดี องค์ประกอบภาพ การลำดับภาพสามารถสื่ออารมณ์ และเล่าเรื่องได้อย่างลื่นไหลชวนติดตาม

คณะกรรมการตัดสินจึงเห็นสมควรให้ Juice : Arrivals 3” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  รางวัล เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทการ์ตูน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓