เล่าประสบการณ์การออกวิ่งของผู้เขียน ที่ค่อย ๆ ผ่านการฝึกปรือฝีเท้าไปพร้อมกับวันวัยที่ล่วงผ่าน ผู้เขียนถ่ายทอดทั้งแรงบันดาลใจ การเรียนรู้จากผู้มาก่อน และเทคนิคในการฝึกฝนต่าง ๆ โดยใช้ภาษาที่สละสลวย งดงาม เต็มไปด้วยรายละเอียดในการวิ่งแต่ละครั้ง

การวิ่งในหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงการออกกำลังกาย แต่ยกระดับกิจกรรมนี้สู่การค้นหาความหมายของชีวิต และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่าน ไม่ใช่เพียงเพื่อวิ่ง แต่เพื่อให้เกิดความ ‘แข็งแรง’ ทั้งทางกายและใจด้วย