การเล่าเรื่องด้วยภาพ เป็นการ์ตูนสะท้อนปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาของนักศึกษาโดยคณะนักศึกษาที่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ

เนื้อหาของเรื่อง สมจริง ไม่เพ้อฝัน มีประโยชน์ ในแง่ของการสร้างจิตสำนึก กระตุ้นให้เกิดความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวซึ่งก็คือสถาบันของนักศึกษากลุ่มนี้

ฝีมือการวาดภาพ ลายเส้นและการจัดภาพสวยงาม ตัวละครออกแบบได้หลากหลายและมีชีวิตชีวา แสดงอารมณ์ได้ตามเนื้อหาของการ์ตูนอย่างดี ทำให้ผู้อ่านคล้อยตามไปกับเนื้อเรื่องได้

คณะกรรมการจึงเห็นควรให้นิยายภาพ (การ์ตูน) เรื่อง “Green Project” ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 11  ประจำปี 2557 ประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดนิยายภาพ (การ์ตูน)