FLOWERS HUNTER  ฝีมือการวาดภาพพอใช้  การลำดับภาพดูสับสน เนื้อเรื่องดีมีจินตนาการสมวัย โครงเรื่องสร้างสรรค์ได้ลึก เล่าถึงนักเก็บดอกไม้ไปเก็บดอกไม้ซึ่งมีทั้งดอกไม้สดใส และดอกไม้มืดมน  เพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นอาภรณ์วิเศษที่เนินเขาเวทมนตร์  อาภรณ์วิเศษจะสวยงามหรือหมองหม่นไม่ได้ขึ้นกับดอกไม้สดใสหรือมืดมน แต่ขึ้นอยู่กับความคิดที่มีต่อดอกไม้ เรื่องให้แง่คิดว่า “จงยอมรับความมืดมน แต่อย่ายอมแพ้” จงเปลี่ยนความมืดมนในตัวให้กลายเป็นความเข้มแข็ง

ดังนั้น FLOWERS HUNTER  ของ ปัทมพร ชัยศุภกิจสินธ์ จึงสมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดนิยายภาพ (การ์ตูน)  ประจำปีพุทธศักราช 2559