Flower shop ลายเส้นสวยงามใช้ได้ สัดส่วนการ์ตูนถูกต้อง เนื้อหาไม่หนักแน่น แต่ให้สาระ นำเสนอการให้โอกาสผู้ที่ทำผิดได้กลับเนื้อกลับตัว และสร้างประโยชน์ให้กับตัวเอง

ดังนั้น Flower Shop ของ อรณิชา ชัยสิงหาญ จึงสมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดนิยายภาพ (การ์ตูน) ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๐