DOG EYE VIEW  มุมมองหมา เป็นนิยายภาพ (การ์ตูน) รวมเนื้อหาหลายเรื่องไว้ในเล่มเดียวกัน แต่ละเรื่องใช้การสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์และสุนัขนำมาสู่การผูกเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและซับซ้อนในแง่ความรู้สึกนึกคิดระหว่างสุนัขกับมนุษย์ โดยมีแกนกลางของเรื่องที่บ่งชี้ถึงความรักความเมตตาและความสัมพันธ์ระหว่างกันที่เจ้าของมีต่อสุนัข สุนัขมีต่อเจ้าของ ผู้เขียนพยายามถ่ายทอดพฤติกรรมลึก ๆ ของมนุษย์โดยผ่านสายตาและความรู้สึกนึกคิดของสุนัขว่ามีความสัมพันธ์กันเช่นไร  ทั้งแสดงความผูกพันระหว่างสุนัขกับมนุษย์ในมุมมองที่คาดไม่ถึง

DOG EYE VIEW  มุมมองหมา นำเสนอบุคลิกตัวละครด้วยลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานที่ผ่านมาจะเห็นว่านักเขียนการ์ตูนผู้นี้มีการพัฒนาฝีมือและความคิดไปอีกระดับหนึ่ง

ด้านคุณค่า DOG EYE VIEW  มุมมองหมา เป็นการ์ตูนร่วมสมัยที่อ่านสนุก ให้แง่คิดอันควรหันมาใส่ใจในประเด็นความเมตตากรุณาต่อสัตว์เลี้ยง เพราะที่ใดหากมีประกายความเมตตากรุณาวับวามขึ้นมา ความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลอันอ่อนโยนก็จะปรากฏตามมาทันที แต่เนื่องจากมาตรฐานของฝีมือวาดและเนื้อหาของบางเรื่องยังไม่เข้มเท่าที่ควร คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัล   เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทนิยายภาพ (การ์ตูน) ประจำปีพุทธศักราช 2560