นิยายภาพเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่แสดงแนวทางของสังคมวัยรุ่น  ความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมบางแง่มุมของหนุ่มสาวในยุคปัจจุบัน ซึ่งผู้เขียนนิยายภาพต้องการให้ผู้ผ่านได้ใช้วิจารณญาณในการอ่าน

ฝีมือการสร้างสรรค์ด้านภาพมีความทันสมัย ฉีกแนวไปสู่รูปแบบการแสวงหาที่โดดเด่น การสร้างบุคลิกของตัวละครได้เด่นชัดตรงกับอุปนิสัยของแต่ละคน