การเล่าเรื่องด้วยภาพ เล่าเรื่องผ่านตัวการ์ตูน ทำให้ผู้อ่านเสมือนเป็นส่วนหนึ่งในร้านกาแฟนั้น สามารถสร้างบรรยากาศ ประหนึ่งได้สัมผัสกลิ่นหอมของกาแฟ

เนื้อหาของเรื่อง ให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของกาแฟและการชงกาแฟชนิดต่าง ๆ นำเสนอเรื่องธรรมดาให้เกิดความสนุกชวนติดตาม สร้างบทได้ดี มีเป้าหมายให้รับรู้ธุรกิจร้านกาแฟปัจจุบัน โดยกล่าวถึงรายละเอียดและองค์ประกอบการดำเนินธุรกิจว่าควรมีความรอบรู้และศิลปะในอาชีพนั้น ๆ

ฝีมือวาดภาพ ออกแบบได้เหมาะสม สวยงาม เรียบง่ายและสมจริง

คุณค่า เป็นการเสริมสร้างทัศนะคติที่ดีต่ออาชีพและผู้คนในสังคม ความเอื้ออาทร มิตรภาพ และความรัก

คณะกรรมการจึงเห็นควรให้นิยายภาพ (การ์ตูน) เรื่อง Caffe’ Rosa ถ้วยนี้ต้องเติม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประจำปี 2557