เป็นเรื่องของหมูที่เชื่อว่าจะบินได้ ถึงแม้เนื้อหาจะเป็นเรื่องยาก เพราะเน้นเรื่องปรัชญา แต่ผู้เขียนสามารถนำมาเขียนให้อ่านง่าย และอ่านได้ทุกวัย ภาพประกอบเป็นขาวดำที่สร้างจินตนาการได้มาก ภาพแต่ละภาพให้อารมณ์ร่วมแก่ ผู้อ่านและสัมพันธ์กับเนื้อเรื่อง การจัดรูปเล่มมีส่วนช่วยเสริมให้อ่านเรื่องได้ง่ายขึ้น มีหน้าว่างช่วยพักสายตา ทำให้ อ่านเรื่องได้รวดเดียวจบ มีการใช้ตัวอักษรขนาดต่าง ๆสอดคล้องกับอารมณ์และบรรยากาศ ของเรื่อง หมูบินได้ นับเป็นก้าวใหม่ที่ท้าทายในการจัดทำหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน สมบูรณ์ ทั้งเนื้อหา ภาพประกอบ และการจัดรูปเล่ม คณะกรรมการจึงพิจารณาเห็นสมควรให้ได้รับ รางวัลที่ ๑