“หนังสือรวมเรื่องสั้น 1CM” ของโอสธีมีเนื้อหาที่หลากหลายและกลวิธีนำเสนอที่แตกต่าง  บางเรื่องแม้จะมีเนื้อหาสะท้อนภาพสังคมปัจจุบันในด้านลบ เช่น เรื่องที่เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนและพฤติกรรมของตำรวจ (เรื่องคดีข่มขืนนักเรียนคอนแวนต์) อิทธิพลของสื่อโฆษณา (เรื่องภูมิแพ้) ฯลฯ แต่ผู้แต่งมีกลวิธีการนำเสนอให้เรื่องดำเนินไปอย่างมีชั้นเชิงด้วยการขึ้นต้นเรื่องได้ดึงดูดใจชวนติดตาม และจบเรื่องได้ชวนคิดสะกิดใจ มีลีลาการเขียนที่ใช้สำนวนภาษาเสียดเย้ยด้วยอารมณ์ขัน ทำให้เรื่องที่มีเนื้อหาจริงจังดูมีสีสัน มีชีวิตชีวา แม้แต่ชื่อเรื่องบางเรื่องก็สามารถดึงดูดใจผู้อ่านได้แต่แรกเห็น เช่น ศีลห้ามาเนีย นักลาออกมืออาชีพ ฯลฯ หนังสือรวมเรื่องสั้น 1CM จึงน่าสนใจสำหรับผู้ต้องการอ่านเรื่องสั้นที่สนุกสนานและสร้างสรรค์