การ์ตูนเป็นสื่อที่มักถูกมองข้าม เพราะสังคมไทยมักเห็นว่าการ์ตูนเป็นสื่อสำหรับอ่านเล่น จึงไม่มีการบันทึกประวัติความเป็นมา ทั้ง ๆ ที่การ์ตูนเป็นหนังสือเล่มแรก ๆ ในชีวิตของเด็ก ๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้รักการอ่าน การ์ตูนจึงสำคัญต่อการสร้างสรรค์สังคมมาตั้งแต่ต้น สิ่งที่อยู่ในการ์ตูนไม่ได้มีเพียงลายเส้น แต่รวมถึงคติและค่านิยมต่าง ๆ ด้วย การศึกษาประวัติศาสตร์ของการ์ตูนในสังคมหนึ่ง ๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญ

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับชีวิต สังคม และการเมือง ผ่านพัฒนาการของตัวการ์ตูนไทย โดยมีแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ ใช้ภาษาที่อ่านง่าย มีเสน่ห์ และเพลิดเพลิน