สารคดีเพื่อเยาวชนที่อ่านสนุกแต่แฝงไว้ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สายธรรมชาติวิทยา ผู้เขียนมีชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ในการสอดแทรกข้อมูลไว้ในงานเขียนอย่างมีเหตุผล จนทำให้อ่านเพลินและได้แง่คิดเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเรา ในเวลาเดียวกัน ทั้งยังก่อให้เกิดจิตสำนึกการอนุรักษ์ เป็นหนังสือที่น่าอ่าน ทั้งในด้านภาษาที่กลมกลืนแก่วัยเยาวชนและแสดงถึงความสัมพันธ์ที่น่ารักในครอบครัว กลวิธีนำเสนอเรื่องราวอย่างมีชีวิตชีวา ชักชวนให้รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้อ่านมีอารมณ์สุนทรี ละมุนละไม รักต้นไม้ใบหญ้า แม้บนพื้นที่ขนาดเล็กของบ้าน แต่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตออกไปได้กว้างไกล สร้างแรงบันดาลใจได้อย่างใหญ่หลวง