“๒๔ ชั่วโมง” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ๑๔ เรื่อง ของ “แพรพลอย วนัช” ที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิต และสัมพันธภาพของคนในสังคม ซึ่งดำเนินไปในแต่ละวัน ผ่านเรื่องราวของตัวละครหลากหลายสถานะ หลากหลายแง่มุม หลากหลายเรื่อง และหลากหลายรส ผู้เขียนสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างสมจริง บางเรื่องท้าทายความคิด บางเรื่องสร้างแรงสะเทือนใจ บางเรื่องเป็นอุทาหรณ์ให้เข้าใจโลกและชีวิต

ความโดดเด่นของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ชั้นเชิงในการนำเสนอเนื้อหาได้อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจ มีการใช้สัญลักษณ์ มีความเปรียบที่แปลกใหม่ ใช้ภาษาเล่าเรื่องที่เป็นธรรมชาติ ทำให้ผู้อ่านได้สัมผัสเรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในครอบครัวและสังคมอย่างลึกซึ้ง

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้หนังสือรวมเรื่องสั้น “๒๔ ชั่วโมง” ของ “แพรพลอย วนัช” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทรวมเรื่องสั้น ประจำพุทธศักราช  ๒๕๖๓