นวนิยายเรื่อง ไม่มีเธออยู่ข้าง โลกนี้ก็กว้างเกิน ของ ปะการังคืองานเขียนว่าด้วยความรัก

นิยามแห่งรักจากหนังสือเล่มนี้แม้ดูราวกับว่าจะมีความรักของหนุ่มสาวเป็นแกนขับเคลื่อน หากก็ข้ามพ้นไปจากเขตแดนของคนสองคน   เหตุการณ์ในเมืองสมมุติที่ดูจะมีศูนย์กลางอยู่ภายในครอบครัวเล็ก ๆ และวนเวียนอยู่ในแวดวงตัวละครเพียงหยิบมือกลับบอกเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมลฑลแห่งชีวิตอันไพศาล

ภายใต้การดำเนินเรื่องที่เรียบง่าย คล้ายท่วงทำนองงดงามของบทกวี แฝงไว้ด้วย ข้อคิด วิธีมองโลก มุมมองต่อปัญหา และอุดมคติในการอยู่ร่วมกันที่ลึกซึ้ง แกนกลางของนวนิยายเรื่องนี้คือการยอมรับแก่นแท้อันเป็นพื้นฐานว่าชีวิตจำต้องมี “กันและกัน” และในชีวันสถาน (Biosphere) แห่งการอยู่ร่วมกันนี้  ทุกชีวะ(Beings) ต่างมีความสำคัญ และล้วนมีตำแหน่งแห่งที่ พึงได้รับโอกาส การเยียวยา และการเริ่มต้นใหม่ และด้วยการสร้างพื้นที่แห่งรักที่โอบรับทุกสรรพชีวิตนี้เองที่มนุษยชาติจะสามารถบรรลุถึงความฝันร่วมกันนี้ได้

สารแห่งรักได้รับการเกื้อกูลและแสดงออกผ่านทางเลือกของตัวละคร แม้จะมีห้วงเวลาแห่งความขัดแย้งชิงชังที่อาจนำไปสู่การโต้ตอบหรือการเลือกที่ต่างออกไป แต่ท้ายที่สุดแล้ววีรบุรุษและวีรสตรีของ        นวนิยายเรื่องนี้คือคนธรรมดาสามัญที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องและเลือกรักเป็นคำตอบสุดท้าย

คณะกรรมการจึงมีมติให้นวนิยายเรื่องนี้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทนวนิยาย ประจำปีพุทธศักราช 2562