สะกดรอยสินไช  เป็นงานสารคดีเต็มรูปแบบ เล่าเรื่องราวของวรรณกรรมสินไซ อันเป็นวรรณคดีท้องถิ่นประจำภาคอีสานของไทย และของท้องถิ่นอุษาคเนย์  เสน่ห์ของผลงานชิ้นนี้อยู่ที่การเล่าเรื่อง ผู้เขียนพาเราก้าวสู่วรรณกรรมสินไซด้วยวิธีการของนักสืบวรรณกรรม คือสืบค้นด้วยตัวผู้เขียนเอง  ประกอบเข้ากับภาษาราบรื่นเรียบง่าย แต่ครบรสชาติ ให้ทั้งความรู้และความสนุกจากการเดินทาง นับเป็นสารคดีที่พร้อมทั้งเนื้อหาสาระและกลวิธี