เป็นนิทานพื้นบ้านไทยหนึ่งในหลาย ๆ เรื่องที่ควรนำมาสร้างเป็นนิยายภาพ ข้อมูลดีตรงที่ระบุว่าไกรทองเป็นใครมาจากไหน แต่ไม่ขัดเจนตอนจระเข้แตกสามัคคีกัน ความสมจริงของภาพและการลำดับภาพทำได้ดีพอใช้ มีคำผิดเล็กน้อย