สารคดีประวัติชีวิตราชนิกุลเคยมีผู้เขียนไว้หลายโอกาส แต่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้สร้างงานสารคดีจากการสืบค้นจากเอกสารจำนวนมาก และนำมาเรียบเรียงได้อย่างน่าสนใจ และสามารถเสนอมุมมอง  ใหม่ ๆ ได้ แม้เจ้าของชีวประวัติ คือ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จะได้รับความเคารพสักการะจากคนไทยเยี่ยงเทพที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ทว่าผู้เขียนมุ่งถวายคืนความเป็นมนุษย์ โดยนำเสนอข้อมูลรอบด้านในพระชนม์ชีพ ทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความเพลิดเพลิน และที่สำคัญคือได้ความเข้าใจว่าเหตุใดพระองค์จึงได้รับการนับถือประหนึ่งเทพศักดิ์สิทธิ์ ผ่านการศึกษาข้อมูลหลักฐานเอกสารทางวิชาการ แต่นำเสนอด้วยลีลาที่มีเสน่ห์ ชวนติดตาม

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ “ให้โลกทั้งหลายเขาลือ  : “เสด็จเตี่ย” กรมหลวงชุมพรฯของ ศรัณย์ ทองปาน  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทสารคดี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔