เป็นหนังสือบันเทิงคดีที่มีการใช้ภาษาดี สะท้อนภาพชีวิตของคนที่อยู่กับธรรมชาติใช้ชีวิตง่าย ๆ กลมกลืนกับธรรมชาติ ให้แง่คิดในเชิงอนุรักษ์ป่าไม้