หนังสือเล่มนี้ได้รวมเรื่องสั้นที่นำเสนอเรื่องราวและแง่มุมต่าง ๆ ในสังคมไทยด้วยวิธีการเล่าเรื่องที่เรียบง่าย จริงใจ แฝงด้วยการประชดประชันอย่างมีอารมณ์ขัน เรื่องราวต่าง ๆที่ผู้เขียนนำมาร้อยเรียง มีทั้งประเด็นปัญหาเล็ก ๆ ที่ใครต่อใครมักจะมองผ่านแต่ผู้เขียนนำมากล่าวถึง กระตุ้นให้ผู้อ่านได้ใคร่ครวญด้วยทัศนะของผู้ที่มองโลกในแง่ดี