ในรังนอนของหนอนตัวหนึ่ง ประกอบด้วยเนื้อหาสาระอันเป็นเรื่องราวความทรงจำในวัยเด็ก เปรียบได้กับการเดินทาง แล้วพบพานสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว   การเคลื่อนไหวของหลายชีวิตนำประสบการณ์ที่พบผ่านมาบันทึกเป็นบทกวี  เสมือนเป็นสมุดเล่มใหญ่  ฉันทลักษณ์ที่ใช้เป็นกลอนแปดตลอดทั้งเรื่อง แบ่งเป็น 5 หมวดหมู่ ได้แก่ สวนดอกไม้ในดวงตา ภาพชีวิต เราก็ต่างตกเป็นผู้ต้องหา สิ่งมีชีวิตในโรงงาน ในรังนอนของหนอนตัวหนึ่ง และบทส่งท้าย ลีลาโดดเด่นในบางบท เช่น กล่อมดาว จงผลิบาน โดยไร้ใครบังคับ  เพลงบ้านนา  เป็นต้น