เด็กหญิงปีใหม่ วัย 4-5 ขวบ ในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกัน แม่ซึ่งเลี้ยงลูกตามลำพัง ทุ่มเทเวลาให้กับลูก และดูแลอย่างทะนุถนอมเพื่อชดเชยที่ขาดพ่อ  ปีใหม่จึงขาดเพื่อน ขาดการเรียนรู้โลกภายนอก  ติดการดูโทรทัศน์  รู้จักสิ่งแวดล้อมและสัตว์ต่าง ๆ จากโทรทัศน์  วันหนึ่งเมื่อแม่ติดประชุม  และไม่อยากฝากปีใหม่ไว้ที่บ้านตายาย    เพราะปีใหม่มักจะถูกเพื่อน ๆ ล้อเรื่องไม่มีพ่อ จนบางครั้งเกิดทะเลาะกันตามประสาเด็ก น้าชายจึงต้องรับหน้าที่พี่เลี้ยงชั่วคราว  น้าชายและเพื่อนหญิงของเขาพาปีใหม่ไปเที่ยวสวนสัตว์ และสวนสาธารณะ  ทำให้เธอได้พบกับโลกของความเป็นจริง   สัตว์จริง ๆ     ซึ่งไม่เคยมีโอกาสเห็น ได้เล่นขี่จักรยานตามประสาเด็ก  น้าชายเข้าใจปัญหาและความต้องการของหลานสาว  แต่แม่ของปีใหม่รักลูกและพยายามปกป้องลูกมากเกินไป  จนทำให้ลูกขาดความสุข ในที่สุดแม่ของปีใหม่ เริ่มสังเกตลูกเข้าใจความต้องการของลูก ทำให้ปีใหม่มีความสุขและร่าเริง ตามประสาเด็กมากขึ้น

 

ผู้ประพันธ์ ได้ผูกเรื่องราวขึ้นจากชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน ที่เด็กต้องประสบปัญหาครอบครัวแตกแยก  และการเลี้ยงลูกอย่างทะนุถนอมเกินไปในสังคมไทย มีการนำเสนอเรื่องราวเรียบง่าย  ได้สาระด้วยสำนวนภาษาสละสลวย