“โลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยด้วย!) ตอน ความลับใต้ผืนทราย” เป็นวรรณกรรมเยาวชน ที่ผู้เขียนนำเสนอเรื่องเป็นตอนสั้น ๆ ชวนให้อ่านและติดตาม ตัวละครเอก มดแดงกับแตงกวาและเอย สามสหาย พร้อมครอบครัวเดินทางไปที่ภูเก็ต ระหว่างพักที่ภูเก็ตได้ท่องเที่ยวและทำกิจกรรมต่าง ๆ    เรื่องตื่นเต้น น่าสนใจ คือ การวางไข่ของเต่าทะเล ซึ่งมีปัญหาเต่าไม่ขึ้นมาวางไข่หลายปี  การพบไข่เต่าเป็นเรื่องที่แตงกวาสัญญาว่าจะต้องรักษาไว้เป็นความลับ

ผู้เขียนนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้ผู้อ่านเกิดความตระหนัก เพื่อช่วยกันรักษาท้องทะเลให้สะอาดและปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล  วิธีนำเสนอเรื่องเป็นแนวสมจริง เรียบง่าย ชวนติดตาม มีความรักในครอบครัว มีน้ำใจไมตรีต่อเพื่อน ตัวละครมีชีวิตชีวา เนื้อหาสอดแทรกความรู้

คณะกรรมการตัดสินจึงเห็นสมควรให้ “โลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยด้วย!) ตอน ความลับใต้ผืนทรายของ “งามพรรณ เวชชาชีวะ” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓