โลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยด้วย!) เป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ถ่ายทอดชีวิตของเด็ก ๆ โดยเฉพาะตัวละครเอก มดแดง แตงกวา และเอย ที่ครอบครัวหนีความวุ่นวายในกรุงเทพมหานครมาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติตามวิถีเกษตรอินทรีย์ ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน งามพรรณ เวชชาชีวะ เน้นให้เห็นความสำคัญของธรรมชาติ ที่มนุษย์เริ่มถอยห่างออกไปอย่างน่าตกใจ ผู้เขียนให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และข้อคิดในการใช้สื่อออนไลน์และเทคโนโลยีที่มิใช่จะมีแต่ในเมืองใหญ่ ๆ เท่านั้น  ปัจจุบันคนในชนบทก็เข้าถึงและใช้ศึกษาค้นคว้าได้

ผู้เขียนนำเสนอเนื้อเรื่องด้วยสำนวนภาษาสละสลวย อ่านง่าย ชวนติดตาม ภาพประกอบสวยงามเหมาะสมกับเนื้อเรื่อง นับว่าเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่มีคุณภาพเล่มหนึ่ง

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ โลกของมดแดงกับแตงกวา (เอยด้วย!) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน ประจำปีพุทธศักราช 2561