นิยายภาพเล่มนี้มีรูปแบบและเนื้อหาที่ดูทันสมัยเป็นการ์ตูนในรูปแบบของการสะท้อนปัญหาสังคมและการเมือง โดยวางแนวเรื่องให้ผู้อ่านสามารถต่อยอดความคิดได้ มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างตัวละครและเนื้อหา

หนังสือ “โรงเรียนเม็ดกวยจี๊เทอม 2” นี้ แบ่งเป็นเรื่องหรือบทสั้น ๆ 8 บท เนื้อหาเป็นการย่อหรือจำลองสังคมประเทศลงมาเป็นโรงเรียนเล็ก ๆ มีครู และนักเรียนเป็นตัวแทนคนในสังคมใหญ่ ตัวละครทุกตัวถูกสร้างสรรค์ให้มีบุคลิกที่แตกต่างและโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทุกบทในหนังสือเล่มนี้สามารถสะท้อนวิถีการเมืองร่วมสมัยได้ชัดเจน สามารถกระตุ้นให้ผู้อ่านโดยเฉพาะเยาวชนให้เกิดการตื่นตัวในปัญหาสังคมและต่อยอดความคิดและจินตนาการไปในมุมกว้าง เพื่อเกิดความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อสังคมในระบอบประชาธิปไตย

ด้วยตัวการ์ตูนที่ดูน่ารักลายเส้นเรียบง่ายสวยงาม เนื้อหาที่อ่านสนุก เข้าใจง่าย    แต่โดยภาพรวมไม่โดดเด่นเท่าเล่มที่ได้รางวัลชนะเลิศ คณะกรรมการจึงพิจารณาให้เป็นรองชนะเลิศอันดับ 1