หนังสือ “โรงเรียนทะเล ตอนเรื่องเล่าเขย่าขวัญ พิศวงดงปะการัง” เล่ม 2 เป็นการ์ตูนนิยายวิทยาศาสตร์ เนื้อเรื่องเขียนโดยนักวิชาการ ได้รับการรับรองความถูกต้องทางวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาทางทะเลและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์  รองคณบดี คณะประมงมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เนื้อเรื่องเป็นการนำความรู้ทางทะเลที่ถูกต้องมาเสนอในรูปแบบการ์ตูนที่ง่ายต่อการเรียนรู้  มีการสร้างสรรค์เนื้อหาและออกแบบตัวการ์ตูนที่สวยงามหลายตัวที่สัมพันธ์กับเนื้อหาอย่างโดดเด่น สีสันสวยงาม เนื้อเรื่องเป็นเรื่องราวของสัตว์จำพวกหมึกและหอยที่อาศัยอยู่ในแนวปะการัง ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความสวยงาม ที่แฝงไว้ด้วยพิษร้าย บางพวกมีพิษเพียงเพื่อป้องกันตัว และบางพวกก็มีพิษเพื่อเป็นนักล่าที่น่าสะพรึงกลัว อ่านแล้วให้ความรู้ มีประโยชน์และสนุกสนาน เหมาะสมกับเยาวชนทั่วไป

คณะกรรมการเห็นว่าการที่มีผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการมาสร้างสรรค์ผลงานการ์ตูนสำหรับเยาวชนเป็นสิ่งที่น่าสนับสนุน  เพราะเยาวชนจะได้อ่านการ์ตูนที่มีเนื้อหาที่ถูกต้องและมีประโยชน์