“แสงหนึ่งคือรุ่งงาม” เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ๕ เรื่อง ในแนวดิสโทเปียนานาฮาระ ฮิเดยูกิ ผู้ประพันธ์สร้างเรื่องโดยจินตนาการถึงโลกอนาคตที่หม่นมัว หดหู่ตัวละครแต่ละเรื่องฉายภาพของมนุษย์ที่ไม่ระบุสัญชาติ พื้นที่ และพร่าเลือนเพศสถานะเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ เผชิญหน้ากับยุคเข็ญอย่างอาจหาญดิ้นรนปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด หากยังพยายามคงอุดมการณ์และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ท่ามกลางความเลวร้ายที่เหมือนจะสิ้นหวัง เรื่องสั้นเหล่านี้สะท้อนภาพของมนุษย์ที่ไม่ยอมจำนน หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยความหวังเพียงน้อยนิด

แม้ในด้านภาษาจะมีความไม่ราบรื่นอยู่บ้าง แต่ในส่วนเนื้อหา ผู้ประพันธ์วางโครงเรื่องจากวิกฤตนานาที่เปลี่ยนโลกนี้ได้อย่างสมเหตุสมผล ฝากคำถามให้ขบคิดว่าวิกฤตนั้นจะนำพามนุษยชาติไปในทิศทางใด และมนุษย์จะพยุงความเอื้ออาทรที่มีต่อกันได้มากน้อยเพียงใด

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้ “แสงหนึ่งคือรุ่งงาม” ของ นานาฮาระ ฮิเดยูกิได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์หมวดรวมเรื่องสั้น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕