เขียนได้สนุกชวนติดตาม การดำเนินเรื่องต่อเนื่อง มีการพัฒนา ชี้แนะให้คนรู้จักทำมาหากินโดยไม่รู้ตัว ช่วยให้ผู้อ่านมีพลังที่จะต่อสู้ชีวิต ให้เยาวขนไม่ดูถูกงานหนักเบา รักแม่และเป็นเยาวขนที่ดี แก่นเรื่องเน้นความผูกพันในครอบครัว เป็นเรื่องขรึม ๆ แต่อ่านแล้วเพลิน