เป็นหนังสือเชิงสารคดี เล่าเรื่องการใข้ชีวิตในอดีต ให้ข้อคิดและสาระประโยชน์รวมทั้งนำเสนอเรื่องภูมิปัญญาไทยในอดีต