งานเขียนจากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนที่มีแม่เป็นอัลไซเมอร์ ฉายภาพการต่อสู้ของลูกที่ต้องทำงานพร้อมกับดูแลแม่ที่เป็นอัลไซเมอร์ไปด้วย แม้เป็นเรื่องเศร้า แต่นำเสนอด้วยทัศนะมุมบวก อ่านแล้วต้องอมยิ้ม ไม่รู้สึกเศร้าหมอง ผู้เขียนนำมาเล่าได้ชวนอ่าน ชวนติดตาม ทำให้สังคมได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ อาการ และวิธีดูแลผู้ป่วยโรคนี้ที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป