แม่น้ำต่างหากสร้างสะพาน  รวมบทกวีของ วิศิษฐ์ ปรียานนท์ เป็นบทกวีปลุกเร้าพลังแห่งการแสวงหาภายในให้โลดแล่นออกมาผจญภัย  เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางเยี่ยงเสรีชน แม้ยังไม่มีคำตอบว่าหนทางข้างหน้าจะสำเร็จหรือล้มเหลว แต่แฝงนัยแห่งความเชื่อมั่นลึก ๆ ว่าโลกภายนอกนั้นกว้างใหญ่กว่าโลกภายใน เนื้อหาในเล่มแบ่งออกเป็น 22 ภาค

ภาคแรก : ระหว่างทาง เป็นการเล่าถึงชีวิตผู้คนรายรอบ ผู้เกิดมาด้วยเท้าเปลือยเปล่า ต่างเดินทางไปยังเส้นขอบฟ้าไกล เคลื่อนย้ายไปท่ามกลางฤดูกาลและธรรมชาติที่เปลี่ยนผัน ด้วยหวังว่าชีวิตจะงอกงามเมื่อปลิวออกจากบ้านไปยังดินแดนอื่น ก่อนปีกหักกลับมาพร้อมเท้าเปลือยเปล่าเช่นเดิม กลับสู่การโอบกอดของบ้านเกิด ทั้งหมดนั้นเป็นภาพจำระหว่างทาง

ภาคหลัง : บนสะพาน  เป็นชีวิตผจญภัยของกวี ที่กำหนดตนเองไปอยู่ ณ ชายขอบเขตแดนประเทศ กักขังตนเองอยู่ในดินแดนที่ซึ่งปิดขังขุนเขาให้เป็นแม่น้ำ เพื่อท่องไปข้างนอกและข้างใน  การผจญภัยในครั้งนี้พบว่าเสรีภาพ ความเสมอภาคแห่งชนชั้นและชาติพันธุ์ หรือแม้แต่แสงสว่าง กลับเป็นสิ่งปลอมแปลง สายน้ำที่แยกคน 2 พวกออกจากกัน จึงต้องสร้างสะพานเพื่อทอดวาง เชื่อมร้อยผู้คนให้ไปมาหาสู่ หลากหลายรอยเท้าจึงปรากฏขึ้น ณ ดินแดนแห่งนั้น

“แม่น้ำต่างหากสร้างสะพาน” ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เกิดมาล้วนแตกต่าง แต่กลับต้องถูกกำหนดมาตรฐาน กีดกั้น แบ่งแยก ปกครอง เหมือนเป็นหุ่นเชิด ทั้งที่มนุษย์ควรมี “ความแตกต่างอย่างเท่าเทียม” กัน

ดังนั้น แม่น้ำต่างหากสร้างสะพาน โดย วิศิษฐ์ ปรียานนท์ จึงสมควรได้รางวัลชนะเลิศ รางวัล          เซเว่นบุ๊คอวอร์ด  ประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์  ประจำปีพุทธศักราช 2562