“แมววัด” เป็นหนังสือรวมเรื่องเล่าขนาดสั้น ๘๒ เรื่อง ที่เรียบเรียงด้วยสำนวนภาษาเรียบ ง่าย กระชับ เชื่อมโยงสัมพันธ์กันด้วยตัวละครหลัก

ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหาที่มีความหลากหลายผ่านมุมมองของ “นินจา” แมววัดเพศเมีย ที่เกิด เติบโตและอาศัยอยู่ในวัด ด้วยการเล่าเรื่องในทัศนคติเชิงบวก ทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง สัตว์ต่าง ๆ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในวัดและนอกวัด  ที่ผู้เขียนได้บันทึกไว้ขณะบวชเป็นสามเณรช่วงปิดเทอม ณ วัดป่าแห่งหนึ่ง เมื่ออายุ ๙ ปี

เนื้อหาของหนังสือนอกจากให้ความสนุกเพลิดเพลิน ยังให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่าง ๆ  ชี้แนวความประพฤติที่เหมาะสม  และสอดแทรกข้อคิดด้านคุณธรรมพื้นฐาน  เช่น การทำความดี  การให้อภัย และ                  สัจธรรมของชีวิต ที่สอดคล้องกับเนื้อหาแต่ละตอนอย่างแนบเนียน  โดยอ้างถึงคำสั่งสอนของพระที่                เลี้ยงดู  มีภาพประกอบโดยผู้เขียน หนังสือเรื่อง “แมววัด” จึงเป็นหนังสือดีที่อ่านง่าย  ให้ความรู้  ความเพลิดเพลิน  และจรรโลงใจ

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้  “แมววัด” ของ ยูโตะ  ฟุคะยะ  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ              อันดับ  ๑ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด  ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔