รวมบทร้อยกรอง “แผนแผ่นพ่างเมืองแมน” ของ ปรัชญา  พวงเพ็ชร นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณ์และรสชาติชีวิต โดยแบ่งเป็น ๔ ภาค ดังนี้

ปฐมภาค แผนแผ่นรักแห่งอักษรา กล่าวถึงการถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระบรม          ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แรงบันดาลใจจาก “คุณยายนักเล่า”  ความศรัทธาในภาษาและบทกวี รวมทั้งบทกราบครูกลอนสุนทรภู่

ทุติยภาค ผืนแผ่นฟ้าแห่งความฝัน กล่าวถึงความฝันและ “ความอยากเป็น” ในรูปแบบต่าง ๆ

ตติยภาค ร้อยรักสลักประพันธ์ กล่าวถึงความรักหลากหลายรูปแบบ ทั้งสมหวังและผิดหวัง รวมทั้งความรักต่อผู้มีพระคุณ

จตุรภาค หยัดยืนยันโลกความจริง นำเสนอการเผชิญปัญหา อุปสรรคและการยอมรับความเป็นไปในโลก

ด้านรูปแบบคำประพันธ์ ส่วนใหญ่ใช้กลอนสุภาพ นอกจากนี้ยังมีกลอนดอกสร้อยและสักวา กาพย์ยานีและโคลงสี่สุภาพ  ผู้เขียนแสดงถึงภูมิหลังการอ่านวรรณคดีโบราณ เช่น นิราศนรินทร์และนำมาประยุกต์ใช้ด้วยความหวังที่จะสืบสานกานท์กวี

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้รวมบทร้อยกรอง “แผนแผ่นพ่างเมืองแมน”  ผลงานของ ปรัชญา  พวงเพ็ชร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทรางวัลนักเขียน          รุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔