เป็นสารคดีเชิงความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหว ที่ผู้เขียนนำความรู้เชิงวิชาการมาดัดแปลงให้เข้าใจง่าย มีสีสัน สนุก โดยบอกเล่าผ่านการทำงานของนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในด้านแผ่นดินไหวตัวจริง สารคดีเล่มนี้เก็บข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง ตั้งแต่แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นจนกระทั่งถึงแผ่นดินไหวตามจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยผ่านทั้งการสัมภาษณ์และการให้ข้อมูล ภาษาสำนวนที่ใช้เรียบง่ายแต่แฝงความตื่นเต้น จึงเป็นสารคดีให้ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่น่าอ่าน