เอกอีเอ้กเอย เป็นงานวรรณกรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับไก่ชนได้อย่างครบถ้วน  โดยใช้กลวิธีการเล่าเรื่องผ่านตัวละครชื่อ “เอก” สายเลือดของไก่ชนชั้นเยี่ยมแห่งฟาร์มกรุงระกาผู้ไม่อยากชนนอกสังเวียน  ผู้อ่านจะได้รับรู้เรื่องราวของไก่ชนตั้งแต่วิถีชีวิต ลักษณะของไก่ชน ศิลปะการต่อสู้ที่เรียกว่าแม่ไม้เชิงชน เส้นทางความมุ่งมั่นในการเป็นไก่ชนของ“เอก” และขั้นตอนการฝึกหัดก่อนเป็นไก่ชนที่สมบูรณ์จนกลายเป็นกีฬาระดับประเทศ

เอกอีเอ้กเอย  ให้ทั้งความรู้และความบันเทิง  ผู้เขียนนอกจากจะมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับไก่ชนแล้ว ยังมีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อนำเสนอเรื่องราว อารมณ์ และความรู้สึกของตัวละครได้อย่างมีชีวิตชีวายิ่ง

หนังสือเรื่อง เอกอีเอ้กเอย  ของ  ศิริ  มะลิแย้ม  จึงสมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด  ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชน ประจำปีพุทธศักราช 2560