เส้นสีของชีวิต  ของ อนุวัฒน์ แก้วลอย  เป็นกวีนิพนธ์สะท้อนเส้นทางชีวิตและความเข้าใจชีวิตของผู้เขียน  แทบทั้งหมดแต่งเป็นกลอนสี่สุภาพจบในบท  ยกเว้น 1 บท แต่งเป็นโคลง   แบ่งออกเป็น 4 ภาคคือ รากเหง้าเมื่อเยาว์วัย  จากฟืนไฟและเรี่ยวแรง   วิถีที่เปลี่ยนแปลง และมีแสงธรรมเมื่อบั้นปลาย  ผู้เขียนสะท้อนประสบการณ์ชีวิต  และแสดงความเข้าใจชีวิตผ่านบทกวี  แสดงให้เห็นความรัก  และอารมณ์อันละเอียดอ่อนที่มีต่อผู้คนและสรรพสิ่งรอบข้าง  มีความจริงใจ  และพร้อมส่งกำลังใจให้คนรอบข้าง

ผู้เขียนสามารถแต่งกลอนได้ตามขนบ  มีสำนวนโวหารงดงาม