เป็นนวนิยายแนวชีวิตที่แสดงให้เห็นถึงสภาพการถูกกดขี่ การถูกจำกัดเลรีภาพในการเลือกวิถีชีวิตของมนุษย์ที่อยู่ภายใต้ทุนนิยมโดยภาวะจำยอม ด้วยภาษาที่ประณีด มีพลังสามารถนำผู้อ่านไปสู่บรรยากาศของสถานการณ์และอารมณ์ของตัวละครได้อย่างมีจุดสะเทือนใจ