ผู้เขียนสร้างผลงานออกมาด้วยลายเส้นและภาพประกอบที่เรียบง่าย ดูเป็นวิชาการมากแต่ก็เหมาะสมกับเนื้อหาเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอในลักษณะการ์ตูนความรู้แนวผจญภัย ซึ่งนอกจากจะต้องใช้ทักษะด้านการวาดภาพแล้ว ยังจำเป็นจะต้องเป็นนักค้นคว้าหาข้อมูล ผลงานการ์ตูนเล่มนี้ลายเส้นหรือตัวการ์ตูนอาจไม่สมบูรณ์เท่าไรนัก แต่นำเสนอสาระความรู้ได้อย่างละเอียดแนบเนียน