เรื่องราวในหนึ่งวันกับเหตุการณ์ไม่ปกติอื่น ๆ” ของ “กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริ”   เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ๙ เรื่องที่ถ่ายทอดเรื่องราว ปัญหา และอารมณ์ความรู้สึกของคนที่ต่อสู้ดิ้นรนอยู่ในสังคมสมัยใหม่ได้อย่างลุ่มลึกและมีพลัง แต่ละเรื่องเปิดเปลือยความรู้สึกนึกคิดที่ซ่อนเร้นของตัวละคร ทำให้ผู้อ่านสัมผัสได้ทั้งความหม่นมัวและความดีงามที่ซ้อนทับซับซ้อนอยู่ในจิตใจของคนเหล่านั้น

ความโดดเด่นของรวมเรื่องสั้นเล่มนี้คือการสะท้อนเรื่องราวและปัญหาหลากหลายแง่มุมของผู้หญิงในสังคมปัจจุบัน เน้นย้ำให้เห็นถึงความมีตัวตน มีอารมณ์ มีความคิด และวิธีจัดการกับปัญหาในแบบของตนเอง ผู้เขียนใช้กลวิธีเล่าเรื่องอย่างเรียบง่าย ตรงไปตรงมา มีรายละเอียดที่สมจริง ทำให้ผู้อ่านเห็นภาพและมีอารมณ์ร่วม

คณะกรรมการตัดสินจึงมีมติให้หนังสือรวมเรื่องสั้น “เรื่องราวในหนึ่งวันกับเหตุการณ์ไม่ปกติ          อื่น ๆ”  ของ  “กฤติศิลป์ ศักดิ์ศิริ”   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทรวมเรื่องสั้น ประจำพุทธศักราช  ๒๕๖๓