เรายังยิ้มได้ ดอกไม้ยังแย้มบาน ของ อุเทน พรมแดง เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น ๑๑ เรื่อง ที่เสนอเรื่องราวของคนในโลกยุคใหม่ ทั้งในเมืองและชนบท ตั้งแต่ผู้มีอันจะกินจนถึงผู้ยากจนข้นแค้นในทุกช่วงวัย โดยสะท้อนภาพชีวิตที่ต้องดิ้นรน ทนทุกข์ และขัดเคือง เมื่อต้องเผชิญกับความยากลำบาก  ปัญหาชีวิต หรือแม้กระทั่งความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคม

ผู้ประพันธ์มีความสามารถในการเล่าเรื่องที่เข้าใจง่ายด้วยภาษาที่งดงาม  ดำเนินเรื่องไปสู่ตอนจบที่ทำให้ผู้อ่านคาดไม่ถึง  และในขณะเดียวกันก็สร้างความหวังและมุมมองด้านบวกของชีวิต สมกับชื่อหนังสือ เรายังยิ้มได้ ดอกไม้ยังแย้มบาน

คณะกรรมการตัดสินจึงมติให้หนังสือรวมเรื่องสั้น เรายังยิ้มได้ ดอกไม้ยังแย้มบาน   ของ  อุเทน พรมแดง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทรวมเรื่องสั้น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖