เรากำลังจะกลายพันธุ์  เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นจำนวน 8 เรื่องของเกริกศิษฏ์  พละมาตร์   มีความน่าสนใจในด้านศิลปะการเขียน การสะท้อนภาพและความคิดของผู้คนในสังคมทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ ผู้เขียนนำเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อและคตินิยม มาผสมผสานกับวิถีชีวิตปัจจุบัน และนำเรื่องเหนือจริงมาซ้อนทับกับเรื่องจริงได้อย่างน่าสนใจ

ผู้เขียนมีความสามารถทั้งในการใช้ภาษา บรรยายและพรรณนาได้อย่างเห็นภาพ   ใช้กลวิธีการนำเสนอหลายลักษณะ ทั้งเรียบง่าย และซับซ้อน  เพื่อแสดงปฏิกิริยาต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

หนังสือรวมเรื่องสั้น เรากำลังจะกลายพันธุ์  จึงสมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2    รางวัลเซเว่น บุ๊คอวอร์ด ประเภทรวมเรื่องสั้น ประจำปี พ.ศ. 2559