“เมืองใต้อุโมงค์” ของประชาคม ลุนาชัย เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นจำนวน ๑๒ เรื่อง ได้แก่สีขาว, สุธรรมสองศตวรรษ, เหตุเกิดข้างถนน, ใบหน้าและดวงตา, อาณาจักรมายา, ละครคนเมือง,มีดด้ามงา, คำอธิษฐาน, เหนือดวงตาที่ปิดสนิท, หมอคุณธรรม, หมาฝรั่งและเดือนฉายใต้อุโมงค์ เรื่องราวส่วนใหญ่ของเรื่องสั้นชุดนี้ เป็นภาพสะท้อนชีวิตของผู้คนในสังคมเมืองคนในวงสังคมชั้นสูง ดาราภาพยนตร์ พ่อค้า นักธุรกิจ ผู้เขียนซี้ให้เห็นว่า ชีวิตของผู้คนเหล่านั้นล้วนเป็นภาพมายาที่ปราศจากความจริงใจ สังคมไทยร่วมสมัยมีสภาพไม่ต่างกับ “เมืองใต้อุโมงค์”ที่กำลังรอให้ “เดือนฉาย” หรือมีคนมาท “สีขาว” ให้ โรคขาดคุณธรรมกำลังระบาดไปทั่วเมืองแห่งนี้ซึ่งหากปล่อยให้ลุกลามต่อไปก็ยากจะบำบัดอย่างไรก็ตามความดำมืดของ “เมืองใต้อุโมงค์”
จะเยี่ยวยาแก้ไขได้ก็ด้วย “ความสว่างไสว” ภายในจิตใจของคนเมืองนี้เท่านั้น”เมืองใต้อุโมงค์”ของประชาคม ลุนาชัย คือยาขนานเอก ซึ่งมีสรรพคุณที่จะเยียวยาให้ ‘เมืองใต้อุโมงค์” ของผู้อ่าน กลับมาสว่างไสวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง