เป็นเรื่องสะท้อนชีวิตวัยรุ่นและสังคม ผ่านเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ความน่าสนใจของเรื่องนี้คือการที่ผู้แต่งนำเสนอเรื่องผ่านเรื่องราวของผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ 5 คน ได้แก่ “เล็ก” เด็กชายวัยรุ่นกำพร้าพ่อลูกแม่ค้าข้าวแกง นักเรียนมัธยม มีเพื่อนชื่อกร  “นิด” แม่ผู้ต่อสู้ชีวิตที่รักและห่วงใยลูก  “กร” นักเรียนมัธยมเพื่อนของเล็กค่อนข้างเกเร  แต่รักพ่อมากจนกล้าต่อสู้กับผู้ที่ทำร้ายพ่อ  “ครูลินดา” ครูของเล็กและกร  ผู้ประสบเหตุวิวาทและแจ้งตำรวจ   และ “ ดาบเพชร” ตำรวจผู้ระงับเหตุวิวาท

การใช้กลวิธีใหม่นำเสนอเรื่องราวเช่นนี้ แม้จะยังไม่สมบูรณ์ แต่ก็ชวนติดตาม และสามารถสะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับวัยรุ่นในสังคมได้