เพลงรักนิวตริโน เป็นนวนิยายที่มีเนื้อหาสื่อสารเรื่องความรัก โดยผู้เขียนมุ่งสะท้อนว่าความรักเป็นเสมือนอนุภาคนิวตริโนที่มีมวลเล็กที่สุดยากจะจับต้องได้แต่มีพลังอำนาจในการทะลุทะลวงสูงสุดจนบางครั้งหัวใจของมนุษย์ก็ตรวจจับไม่ทัน แม้ผู้เขียนแสดงความคิดดังกล่าวได้ชัดเจนไม่ทั้งหมด แต่ด้วยองค์ประกอบอื่น ๆ อันได้แก่ การใช้เรื่องราวในเสี้ยวประวัติศาสตร์การเมืองฮ่องกง การสร้างตัวละครหญิงบุคลิกโดดเด่นที่ได้แรงบันดาลใจจากดาราหญิงในอดีตของจีน การบรรยายฉากและบรรยากาศของฮ่องกง กลวิธีทางวรรณศิลป์สัจนิยมมหัศจรรย์ (Magical Realism) ซึ่งทำให้เหตุการณ์เหนือความเป็นจริงเกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงได้  และการเล่าเรื่องที่ฉับไวและทรงพลังผ่านภาษาอันมีเสน่ห์  ทำให้นวนิยายเรื่องนี้น่าสนใจตั้งแต่ต้นจนจบ

คณะกรรมการตัดสินรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดประเภทนวนิยาย จึงมีมติให้เพลงรักนิวตริโน ของอนุสรณ์ ติปยานนท์ สมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทนวนิยาย ประจำปีพุทธศักราช 2560