รวมบทกวี เพชรแผ่นดิน ของ นิติกรณ์ ตั้งหลัก  เป็นผลงานที่พยายามสืบสานขนบฉันทลักษณ์และรูปแบบนิราศซึ่งเขียนขึ้นต่างวาระนำมารวมไว้ด้วยกัน ด้วยความหลากหลายของเนื้อหาให้เอกภาพของผลงานทั้งเล่มยังไม่เด่นชัดพอที่จะขับเน้นความโดดเด่นของเนื้อหาให้ปรากฏ  ทั้งที่ผลงานบางชิ้นมีความคมคายไม่น้อย  นอกจากนี้การใช้คำบางแห่งยังมีลักษณะกลอนพาไป  ซึ่งหากได้พัฒนาเพิ่มเติมแนวคิดสร้างสรรค์และสำนวนโวหารจะทำให้ความแวววาวของ “เพชรแผ่นดิน” เม็ดนี้เจิดจรัสชัดเจนขึ้น