ผู้วาดภาพมีความเป็นตัวของตัวเองสูง วาดภาพสวย มี Acion มุมภาพดี การดำเนินเรื่องและการเชื่อมต่อภาพดี พระเอกมีบุดลิกเป็นเด็กบ้านนอก จับต้องได้ เนื้อหาใกล้ตัว อ่านแล้วสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักฟุตบอล/นักกีฬา การใช้คำและภาษาไทยดี มีข้อผิดพลาดน้อย