เด็กชายที่ปลอมตัวเป็นหนังสือ ดอกไม้ และอื่นๆ   เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 8 เรื่องของปะการัง ที่นำเสนอเรื่องราวของเด็ก ๆ ในครอบครัวที่มีหลายลักษณะ บางคนเป็นเด็กพิเศษที่มีโลกส่วนตัวเฉพาะ  โดยแต่ละเรื่องแสดงถึงความฝันและความจริงใจ  เป็นจินตนาการที่ใสซื่อบริสุทธิ์ ซึ่งผู้ใหญ่อาจ ละเลยไม่เข้าใจ แต่กลับกำหนดกฎเกณฑ์ให้เด็กประพฤติปฏิบัติไปตามกรอบของตน

รวมเรื่องสั้นชุดนี้แม้มีตัวละครสำคัญเป็นเด็ก แต่ก็เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่จะได้รำลึก ทบทวนและเข้าใจจินตนาการ ความฝันในวัยเด็ก โดยผู้เขียนบอกเล่าเรื่องราว ด้วยลีลาการเขียนที่ง่ายและงดงาม

หนังสือรวมเรื่องสั้น เด็กชายที่ปลอมตัวเป็นหนังสือ ดอกไม้ และอื่น ๆ จึงสมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทรวมเรื่องสั้น ประจำปีพุทธศักราช 2561