ต้นฉบับรวมบทกวี เก็บรักไว้ที่ปลายรุ้ง ของ กิตติ อัมพรมหา เนื้อหาโดยรวมแสดงถึงพลังความมุ่งมั่นของวัยหนุ่มสาวผู้เปี่ยมด้วยจินตนาการ และความใฝ่ฝันถึงโลกอันงดงามในอุดมคติ น้ำเสียงที่สื่อผ่านเนื้อหาเป็นไปด้วยท่วงทำนองของนักฝัน ผู้มองโลกในแง่มุมที่สวยงาม มีความอบอุ่นอ่อนหวาน เต็มไปด้วยความหวังและพลังใจ ทั้งให้กำลังใจแก่ตนและคนอื่นให้ตระหนักในคุณค่าของตัวเอง พร้อมที่จะก้าวไปสู่สังคมด้วยอุดมการณ์อันงดงาม โดยเลือกใช้รูปแบบฉันทลักษณ์กลอนสุภาพเป็นหลัก มีกาพย์ยานี 11 และกาพย์ฉบัง 16 ในบางสำนวน

กลวิธีการประพันธ์ ผู้เขียนสามารถใช้ภาษาได้เหมาะสมสอดคล้องกับอารมณ์ของเนื้อเรื่อง ถูกต้องตามรูปแบบฉันทลักษณ์

ดังนั้น เก็บรักไว้ที่ปลายรุ้ง ของ กิตติ อัมพรมหา จึงสมควรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด  ประเภทรางวัลนักเขียนรุ่นเยาว์ หมวดกวีนิพนธ์  ประจำปีพุทธศักราช 2562