รวมเรื่องสั้นที่แสดงให้เห็นพลังในการสร้างสรรค์และจินตนาการของผู้เขียนในแนวมายาแฟนตาชีนำเสนอปัญหาของสังคมและผู้คนในปัจจุบันและอนาคต การเผชิญหน้ากันระหว่างความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับความเป็นมนุษย์ด้วยน้ำเสียงเสียดสีและประชดประชัน